More

Kulturno izobraževalno društvo PiNA bo na VI. znanstvenem posvetu Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ki ga organizira Šola za ravnatelje, predstavila rezultate projekta Mreža participativnih demokratičnih šol. Največ pozornosti tokrat namenjamo lestvici participativnih demokratičnih šol, ki predstavlja novo orodje za samoevalvacijo šolskih akterjev.