Projekti v izvajanju

ARTEM

Razvoj interakcij med priseljenci in evropskimi državljani z ustvarjanjem delovnih mest, ki temelji na medsebojnem dinamičnem procesu.

More <span>ARTEM</span>

YOU4EU – Sodelovanje državljanov 2.0

Spodbujanje in podpora sodelovanja evropskih državljanov v procesih odločanja in oblikovanja politik na ravni EU. Projektne dejavnosti omogočajo neposredne stike med državljani in nosilci odločanja, raziskovanje mnenj evropskih državljanov o prihodnosti EU, čezmejno sodelovanje ključnih akterjev in razvoj inovativnih instrumentov, katerih cilj je spodbujanje neposrednega sodelovanja državljanov v procesu odločanja.

More <span>YOU4EU – Sodelovanje državljanov 2.0</span>

Prostor javnosti – partnersko urejanje javnega prostora

Projekt spodbuja skupnostno urejanje javnega prostora. Tako bo skozi vključevanje javnosti v postopke urejanje javnega prostora že v fazah razvoja in načrtovanja na dveh konkretnih primerih krepil in širil zavest o partnerskem urejanju prostora v lokalni upravi in širši javnosti ter s tem pozitivno prispeval h kakovosti vključevanja javnosti v

More <span>Prostor javnosti – partnersko urejanje javnega prostora</span>

Trajnostno. Lokalno. Globalno.

Projekt ozavešča različne kroge javnosti o pomenu in vlogi mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju. Hkrati ozavešča o ciljih trajnostnega razvoja, opozarja na njihovo uresničevanje in vlogo države ter posameznika pri tem.

More <span>Trajnostno. Lokalno. Globalno.</span>

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

V okviru projekta smo na društvu PiNA za obdobje 9 mesecev zaposlili mlado iskalko prve zaposlitve, na delovno mesto mladinska delavka. TRAJANJE PROJEKTA: 1. 3. 2018 – 31. 10. 2018 NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport REFERENČNA ŠTEVILKA: C3331-18-544564 ŠTEVILO MESECEV ZAPOSLITVE

Sončna stran prostovoljstva

Projekt je zasnovan kot »follow-up« strateškega EVS projekta Aktiviraj (v)se! in nasploh dosedanjega dela in vizije PiNE z vidika pozicioniranja organizacije v regiji, kot referenčne točke za mlade, ki se želijo vključiti v projekte mobilnosti ter kot referenčne organizacije za druge NVO, javne zavode ipd., ki potrebujejo podporo pri uresničevanju

More <span>Sončna stran prostovoljstva</span>

Središče za medkulturni dialog Koper

Izgradnja spodbudnega okolja za vključevanje migrantov v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje, pomoč pri vključevanju tujcev – prosilcev za mednarodno zaščito, oseb, ki so to že pridobile in državljanov tretjih držav, v lokalno okolje, aktiviranje in povezovanje lokalnega prebivalstva, ki je pripravljeno sodelovati pri ustvarjanju okolja odprtega za vključevanje tujcev in osveščanje lokalnega prebivalstva o vključevanju kot dvosmernem procesu.

More <span>Središče za medkulturni dialog Koper</span>

FUTURE LABS

FUTURE LABS – Digitalna orodja in metode v mladinskem delu. TRAJANJE PROJEKTA: 01/09/2017 – 31/08/2019 PROJEKTNI PARTNERJI: Humak Univerza uporabnih znanosti (Finska), Ha Moment (Portugalska), Društvo Agrado (Italija), Kulturno izobraževalno društvo PiNA (Slovenija), Mladinski center Hyvärilä (Finska), ANEV (Češka), YouthWatch (Slovaška), Team MAIS (Portugalska) PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Erasmus+, KU2

More FUTURE LABS