More

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je začelo z izvajanjem projekta z imenom »Središče za medkulturni dialog Koper,« s katerim želijo zgraditi spodbudno okolje za vključevanje priseljencev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje, aktivirati in povezovati lokalno prebivalstvo pri ustvarjanju okolja odprtega za vključevanje priseljencev ter osveščati lokalno prebivalstvo o vključevanju kot dvosmernem procesu.