Izvedeni projekti

Učni zemljevid

Cilj projekta je ustvariti ter razviti spletno orodje in metodo, namenjeno identificiranju, spremljanju, vrednotenju in priznavanju spretnosti in znanj, pridobljenih v okviru izobraževanja odraslih.

More <span>Učni zemljevid</span>

INTER-KUL-TUR-ISTRA

Razvoj usposabljanja s področja ohranitve in ovrednotenja multietnične kulturne dediščine preko vključujočega kulturnega in kreativnega turizma, za večjo zaposljivost in vključenost pripadnic/-kov ciljnih skupin v slovensko družbo.

More <span>INTER-KUL-TUR-ISTRA</span>

Mladi v akciji za doseganje ciljev trajnostnega razvoja – YiA4SDGs

Razvoj praktičnih rešitev in aktivnosti, usmerjenih v reševanje družbenih izzivov, v skladu s 17 cilji trajnostnega razvoja.

More <span>Mladi v akciji za doseganje ciljev trajnostnega razvoja – YiA4SDGs</span>

VŽGANO V SPOMINIH

Z ozaveščenostjo predvsem mladih želi projekt opomniti na odnose med vojnimi uničenji in lokalnimi identitetami ter preseči nacionalne in medkulturne konflikte, kolektivno krivdo in nestrpnosti.

More <span>VŽGANO V SPOMINIH</span>

Mreža participativnih demokratičnih šol

Projekt spodbuja participativnost in aktivno državljanstvo, njegov cilj pa je vzpostaviti Mrežo participativnih demokratičnih šol in referenčno lestvico participativnosti šol.

More <span>Mreža participativnih demokratičnih šol</span>

VSI SMO MIGRANTI

Projekt VSI SMO MIGRANTI je odgovor na izzive migracij, večkulturnost naše družbe in neustrezno retoriko v zvezi s priseljenci, zaradi česar si prizadeva za dvig ozaveščenosti o doprinosu migrantk in migrantov naši družbi.

More <span>VSI SMO MIGRANTI</span>

Equality for Change – Enakost spolov preko globalne krepitve zmogljivosti

Projekt se ukvarja s področjem enakosti spolov, s poudarkom na preseganju stereotipnih vlog in opolnomočenju žensk na področju uporabe multimedijskih orodij.

More <span>Equality for Change – Enakost spolov preko globalne krepitve zmogljivosti</span>

Dan zdrave Istre

Z organizacijo dogodka si prizadevamo k večjemu zdravju v skupnosti, razvoju lokalnega gospodarstva ter trajnostno naravnanemu razvoju s spodbujanjem pridelave, prodaje in uživanja kakovostne, lokalno pridelane hrane.

More <span>Dan zdrave Istre</span>