More

PiNA v okviru novega projekta INTER-KUL-TUR-ISTRA nadaljuje s ciklom dvanajstih brezplačnih delavnic za dvig menedžerskih, tehničnih in administrativnih kompetenc v kulturi. Namen delavnic je prispevati k dvigu zaposljivosti na področju kulture in večji socialni vključenosti pripadnic/-kov ciljne skupine v slovensko družbo. Tretja delavnica, ki bo od 15. do 17. decembra potekala v Kopru, bo posvečena managementu kulturnih organizacij.

More

V okviru mednarodnega projekta E3 – Izobraževanje o podjetništvu za zaposlovanje mladih smo na PiNI pripravili drugega iz serije kratkih predstavitvenih videov slovenskih socialnih podjetij, ki so jih razvili mladi.

More

PiNA je v okviru novega projekta INTER-KUL-TUR-ISTRA: Usposabljanje za vključujočo kulturno dediščino in ustvarjalnost slovenske Istre začela s ciklom dvanajstih brezplačnih delavnic za dvig menedžerskih, tehničnih in administrativnih kompetenc v kulturi. Druga delavnica, ki bo 2. in 3. ter 9. in 10. decembra 2016 potekala v Kopru, bo posvečena multimedijskemu ustvarjanju.

More

PiNA v okviru novega projekta INTER-KUL-TUR-ISTRA: Usposabljanje za vključujočo kulturno dediščino in ustvarjalnost slovenske Istre začenja s ciklom dvanajstih brezplačnih delavnic za dvig menedžerskih, tehničnih in administrativnih kompetenc v kulturi. Prva delavnica, ki bo od 24. do 26. novembra 2016 potekala v Kopru, bo posvečena projektnemu vodenju v kulturi.