SODELUJ

PiNA je odprta za ideje, predloge in pozive posameznikov, (ne)formalnih skupin, organizacij, inštitucij, uradov in drugih. Sodelujte vsi, ki si prizadevate za družbene spremembe, podpirajte naše programe in projekte, delite svojo navdušenost, zagnanost in ideje ter nam pomagajte širiti informacije o naših dejavnostih.

 

1. POSTANITE NAŠI SODELAVCI

PiNA potrebuje za izvajanje svojih dejavnosti razvejano mrežo strokovnih sodelavcev, ki s svojimi znanji in veščinami pripomorejo h kakovostnemu izvajanju programskih aktivnosti ter doseganju zastavljenih ciljev. Pozive za sodelavce redno objavljamo v rubriki novice.

Preizkusite se v praksi
Kulturno izobraževalno društvo PiNA želi prenašati svoja znanja in pridobljene veščine na mlade, zato mladim, ki bi želeli pridobiti praktične učne izkušnje omogočamo opravljanje prakse na različnih področjih dela naše organizacije: projektno vodenje, trenerstvo, komuniciranje, multimedija in drugo. Vsaka praksa je oblikovana individualno glede na želje in potrebe posameznika, skladno z dogovorjenim področjem dela pa mlada oseba pridobi ustreznega mentorja, ki nadzoruje učni proces in skrbi za krepitev kompetenc v času prakse. Za opravljanje projektne prakse mlada oseba prejme povračilo za stroške v povezavi z delom in morebitno nagrado za opravljeno delo.

Na PiNI imamo z nekaterimi srednjimi šolami in fakultetami sklenjeno partnerstvo o opravljanju dijaške oz. študentske prakse, kar pomeni, da vam šola/fakulteta prizna pri nas opravljeno prakso. Prijavite se lahko tudi vsi mladi, ki bi želeli pridobiti praktične izkušnje, a prakse ne bi opravljali preko srednje šole ali fakultete.

V Obalno-kraški regiji so na voljo tudi drugi ponudniki praks v NVO. Več možnosti za opravljanje praks v društvih in drugih nevladnih organizacijah se nahaja tukaj.

Za prijavo na prakso izpolnite spletni obrazec in pošljite vaš življenjepis na info@pina.si, s pripisom “PRAKSA NA PiNI”. Obravnavali bomo samo popolne prijave.

Obiščite nas na delovnem mestu
PiNA nudi podporo projektnim in programskim vodjem oziroma menedžerjem iz Slovenije in tujine, ki bi radi pridobili nova znanja, spretnosti in kompetence za izboljšanje lastnih veščin na strokovnem področju.
Če želite izvesti program učne mobilnosti posameznikov, pošljite povabilo za partnerstvo na info@pina.si.

2. POSTANITE NAŠI PARTNERJI

PiNA je ekipa, ki pozna politike, teorije, programe in dobre prakse na področju mladine, participacije, manjšin, vseživljenjskega učenja, kreativnosti in evropskega sodelovanja. Raznolike sodelavce žene skupen cilj omogočanja razvoja in doprinosa k razvoju kritične in odgovorne družbe v lokalnem, regionalnem, čezmejnem in mednarodnem okolju. Delamo z organizacijami in ljudmi, s katerimi delimo vrednote in načela, pri delu pa se skupaj osredotočamo na cilje partnerstva in učinke, ki jih ima za okolje in družbo.

Uporabite naša strokovna znanja in izkušnje na področju vodenja
S svojimi zaposlenimi in razvejano mrežo sodelavcev PiNA vnaša v partnerstva interdisciplinarni pristop in strokovno znanje. S svojimi izkušnjami na področju vodenja in koordinacije mednarodnih projektov in programov zagotavljamo sposobnost izvajanja zastavljenih aktivnosti ter skrbno in ustrezno načrtovanje, administriranje, izvajanje, monitoring in vrednotenje projektov in projektnih aktivnosti.

Zaplavajte v našem bazenu in izkoristite druge prostore, s katerimi razpolagamo
Bazen trenerjev, ki se stalno izpopolnjuje v neformalnih izobraževalnih tehnikah, prinaša partnerjem znanja in veščine za ustrezno načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učnih procesov. S trenerskim delom v partnerstva vnašamo svežino in inovativnost ter širimo znanja oziroma krepimo veščine na področju neformalnega izobraževanja. Partnerstvo pa lahko gradimo tudi na podlagi idej in vsebin, s katerimi bi prostore, s katerimi razpolagamo, želeli napolniti drugi.

3. NAJEMITE NAS

PiNA oddaja svoje prostore in opremo v brezplačno uporabo nevladnim organizacijam in posameznikom za izvajanje neprofitnih dejavnosti, skladnih z lastnimi področji delovanja.

Najemite trenerje
PiNA s svojimi strokovnimi sodelavci izvaja neformalna izobraževanja v Sloveniji in tujini na področjih projektnega vodenja, pridobivanja sredstev, aktivne participacije, socialne vključenosti in multimedijskega ustvarjanja.
Osnovne informacije o trenerstvu in cenik se nahajajo tukaj: klik. Za več informacij pišite na info@pina.si.

Najemite multimedijske storitve
Program storitev snemanja, montaže, produkcije avdio-video materiala in izposoje opreme je trenutno v preoblikovanju. Novosti bodo znane v začetku 2017.

Najemite prostore
PiNA ima v lasti prireditveni prostor in avdio-video studio. Osnovne informacije ter postopek in pogoji najema se nahajajo tukaj: klik. Za več informacij pišite na prostori@pina.si.

Najemite opremo
PiNA razpolaga z avdio-video opremo, ki jo je možno najeti po enotah za različno število delovnih dni. Osnovne informacije o opremi ter postopek in pogoje najema se nahajajo tukaj: klik. Za več informacij pišite na oprema@pina.si.