More

PiNA je v okviru projekta INTER-KUL-TUR-ISTRA: Usposabljanje za vključujočo kulturno dediščino in ustvarjalnost slovenske Istre izdala razpis za vključitev v 136–urno usposabljanje iz kulturnega in kreativnega turizma. Brezplačno usposabljanje je namenjeno pripadnicam/-kom narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, priseljenkam/-cem (predvsem z območja nekdanje SFRJ) in pripadnicam/-kom italijanske narodne skupnosti ter ostalim, ki bodisi že delajo v turizmu ali kulturi, bodisi želijo na teh področjih delati ali poglobiti svoje poznavanje obravnavanih tem, povišati svoje zaposlitvene možnosti ali razširiti svojo dejavnost.

More

Med 22. novembrom in 1. decembrom 2016 je v okviru mednarodnega projekta Greentrepreneurship potekalo usposabljanje za razvijanje zelenega podjetništva mladih. 6-dnevno usposabljanje, ki je potekalo v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in ga je uspešno zaključilo sedem mladih, je bilo usmerjeno v razvijanje veščin, znanj in kompetenc mladih, z namenom izboljšanja njihove produktivnosti, inovativnosti in zaposlitvenih možnosti na področju zelenega podjetništva.