More

Na PiNI zaključujemo projekt Mreža participativnih demokratičnih šol, ki je v času trajanja spodbujal participacijo in aktivno državljanstvo dijakov ter drugih šolskih akterjev. Glavni cilj projekta je bila vzpostavitev Mreže participativnih demokratičnih šol in razširitev Referenčne lestvice participativnih demokratičnih šol.