More

Spodbujanje in podpora sodelovanja evropskih državljanov v procesih odločanja in oblikovanja politik na ravni EU. Projektne dejavnosti omogočajo neposredne stike med državljani in nosilci odločanja, raziskovanje mnenj evropskih državljanov o prihodnosti EU, čezmejno sodelovanje ključnih akterjev in razvoj inovativnih instrumentov, katerih cilj je spodbujanje neposrednega sodelovanja državljanov v procesu odločanja.