More

Izgradnja spodbudnega okolja za vključevanje migrantov v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje, pomoč pri vključevanju tujcev – prosilcev za mednarodno zaščito, oseb, ki so to že pridobile in državljanov tretjih držav, v lokalno okolje, aktiviranje in povezovanje lokalnega prebivalstva, ki je pripravljeno sodelovati pri ustvarjanju okolja odprtega za vključevanje tujcev in osveščanje lokalnega prebivalstva o vključevanju kot dvosmernem procesu.